NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA
leasingowa dostępna
w e-handlu

INTUICYJNA PROCEDURA
bez wniosków, dokumentów
całkowicie on-line

NIEZWYKŁA SZYBKOŚĆ
decyzji i zawarcia umowy
bez wychodzenia z biura 24/7

Najczęściej zadawane pytania

Leasing, co to?

Leasing jest słowem pochodzącym od angielskiego „lease” oznaczającego dzierżawę/najem. Leasing jako rodzaj umowy ma swój początek w latach pięćdziesiątych, nie gdzie indziej, tylko w USA.

Leasing jest formą finansowania, gdzie na mocy umowy jedna strona, czyli leasingodawca (finansujący) przekazuje drugiej stronie, czyli leasingobiorcy (korzystającemu) dobra inwestycyjne. Leasingobiorca w zamian za określone płatności (raty leasingu), otrzymuje prawo użytkowania przedmiotu leasingu i pobierania z tego tytułu pożytków (zarobku). Właścicielem przedmiotu leasingu pozostaje finansujący (leasingodawca).

Rzeczywistość gospodarcza ukształtowała wiele odmian umów leasingu, które nie poddają się jednej kwalifikacji prawnej i podatkowej. Jest to transakcja w dużej mierze oparta na prawnej zasadzie swobody umów.

Mimo wszystko Polska jest jednym z krajów, który uregulował leasing w Kodeksie Cywilnym:
Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie, i oddać tę rzecz korzystającemu do używania, albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu, w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie, lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Dla celów podatkowych umowa leasingu opisana jest w szerszy sposób, niż powyższa definicja. Zgodnie z prawem podatkowym umową leasingu jest każda inna umowa, gdzie finansujący oddaje w użytkowanie korzystającemu podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, również grunty.

Rodzaje Leasingu

Leasing operacyjny

Jest to najpopularniejszy, najczęściej spotykany rodzaj leasingu. Charakteryzuje się prostotą księgowania i korzyściami podatkowymi. Kosztem uzyskania przychodu dla leasingobiorcy jest czynsz inicjalny, czyli wpłata początkowa oraz raty leasingowe w całości. Po zakończeniu umowy, która trwa najczęściej od 24 do 60 miesięcy, korzystający ma możliwość wykupić przedmiot, zazwyczaj za jego symboliczną wartość, np.: 1%.

Leasing finansowy

Pod względem podatkowym przypomina bardziej kredyt. Kosztem podatkowym dla korzystającego są odpisy amortyzacyjne oraz część odsetkowa rat leasingowych. Leasing finansowy traktowany jest jako dostawa towarów (w odróżnieniu od operacyjnego, który jest usługą), a co za tym idzie leasingobiorca płaci VAT według stawki, którą objęty jest przedmiot leasingu. Dlatego z leasingu finansowego często korzystają przedsiębiorcy, chcący sfinansować przedmioty objęte niższą stawką VAT, np.: urządzenia medyczne ze stawką VAT 8%

Co przy leasingu jest kosztem uzyskania przychodu?

W leasingu operacyjnym kosztem jest zarówno opłata wstępna jak i raty miesięczne w całości. Korzystający natomiast nie amortyzuje środka trwałego, będącego przedmiotem umowy. Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się również wartość wykupu o ile nie przekracza 3,5 tys złotych.

Jakie przedmioty mogę wziąć w leasing w LeaseLink?

Nasza firma specjalizuje się w finansowaniu leasingiem wszelkiego rodzaju urządzenia od sprzętu IT poprzez urządzenia gastronomiczne, budowlane, medyczne i inne aż po rowery.

Do każdego środka trwałego można dokupić oprogramowanie lub akcesoria które również zawarte będą w umowie leasingowej.

Nie leasingujemy pojazdów rejestrowanych.

Od jakiej kwoty możliwy jest leasing w LeaseLink?

Niezależnie od przedmiotu zakupu wartość minimalna umowy to 1tyś netto a maksymalna to 30tyś netto.

Jakie są możliwe okresy leasingu?

Okres leasingu jest uzależniony od rodzaju urządzeń i ich stawki amortyzacji. Dla poszczególnych grup prezentuje się on następująco:

 • sprzęt IT – 18-36 miesięcy
 • kopiarki, wyposażenie biura, urządzenia gastronomiczne – 24-48
 • sprzęt fotograficzny – 36 miesięcy
 • telewizory, projektory, technika studyjna – 24-48 miesięcy.
Jak mogę „wziąć” leasing?

Partnerzy LeaseLink - zarówno e-commerce jak i punkty stacjonarne, a także call centre.

Możesz wybrać leasing w metodach płatności sklepów internetowych będących naszymi Partnerami wówczas automatycznie z koszyka zakupów zostaniesz przekierowany do naszej Aplikacji ON-LINE w której załatwisz wszelkie formalności bez konieczności dostarczanie żadnych dokumentów w ciągu 15 minut.

U naszych Partnerów lub poprzez Call Centre, gdy poprosisz o zapłatę w formie leasingu za realizowane zakupy otrzymasz Link, poprzez który przeniesiesz się do naszej Aplikacji ON-LINE, w której załatwisz wszelkie formalności bez konieczności dostarczanie żadnych dokumentów, w ciągu 15 minut.

Gdy zakupów dokonujesz w Punkcie Stacjonarnym załatwisz wszystko „od ręki” na miejscu oraz odbierzesz zakupy.

Jeśli dostawca nie jest Partnerem Leasing?

Skorzystaj z niezwykle innowacyjnej (jedynej takiej na rynku Europejskim) udostępnionej przez nas opcji WEŹ LEASING TERAZ. Na naszej stronie www.leaselink.pl wprowadzisz wybrane przez Ciebie urządzenie (wklej link do sklepu) wraz z jego ceną oraz swój NIP, adres e-mail, numer tel a otrzymasz specjalny Link poprzez który przeniesiesz się do naszej Aplikacji ON-LINE w której załatwisz wszelkie formalności bez konieczności dostarczanie żadnych dokumentów w ciągu 15 minut niezależnie od dnia oraz pory.

Jak kalkulowana jest oferta leasingowa?

Prezentowane przez nas oferty są kalkulowane automatycznie. Inteligentny system algorytmów dopasowuje wartość przedmiotu oraz jego amortyzację do optymalnego okresu leasingu. Prezentowana oferta jest zawsze skalkulowana w oparciu o najbardziej korzystny finansowo wariant dla Klienta.

Opłata wstępna przyjęta do naszych kalkulacji wynosi 10% i jest możliwa jej zmiana po wejściu do naszej Aplikacji, na dalszym etapie procesowania wniosku lub zgłoszenie takiej potrzeby Opiekunowi Klienta.

Każda potrzeba Klienta dotycząca zmiany opłaty wstępnej lub dłuższego / krótszego okresu umowy leasingowej jest uwzględniana i znajduje swoje potwierdzenie w umowie.

Czy ponoszę jakiekolwiek dodatkowe opłaty?

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za rozpatrzenie wniosku oraz płatność miesięczną rat (nie narzucamy kwartalnych). Przedstawione przez nas kalkulacje rzetelnie informują Klienta o wszystkich wydatkach związanych z leasingiem. Nie stosujemy również żadnych ukrytych kosztów związanych z promocjami typu otwieranie konta itp.

Co z ubezpieczeniem, czy ponoszę dodatkowe koszty ubezpieczenia?

Umowa leasingowa obliguje Klienta to ubezpieczenia sprzętu na wypadek kradzieży lub zniszczenia, tak aby ryzyka wyżej wymienionych sytuacji nie zwalniały Klienta z wywiązywania się z opłat leasingowych. LeaseLink jednak nie ubezpiecza i nie narzuca swego ubezpieczenia, pozostawiamy Klientom całkowitą dowolność w tym zakresie.

Jakie informacje potrzebne są do załatwienia formalności?

Zdecydowana większość danych wypełnia się automatycznie za Klienta. Nasza Aplikacja zintegrowana jest ze wszelkimi bazami urzędowymi, dzięki temu zarówno w przypadku indywidualnych działalności gospodarczych jak i wszelkiego rodzaju spółek Klient uzupełnia tylko:

 • pesel,
 • numer dowodu osobistego, data i przez kogo wydany
 • adres zameldowania
Jakie wymagane są dokumenty do procedury leasingowej?

Nie są wymagane żadne dokumenty. Nie potrzebny jest wniosek leasingowy oraz inne dokumenty rejestrowe i finansowe firmy.

Ile czasu trwa procedura?

Całość procedury łącznie z otrzymaniem przez Klienta umowy i wpłatą opłat początkowych wynosi 15 minut.

 • wypełnienie wymaganych pół oraz dokonanie opłaty weryfikacyjnej to zaledwie 4 minuty
 • po oczekiwaniu 10 minutowym Klient otrzymuje decyzję i od razu jeśli jest pozytywna dokumenty umowy do akceptacji.
 • akceptacja umowy i dokonanie płatności opłat wstępnych to 1 minuta
Co to jest opłata weryfikacyjna?

Opłata weryfikacyjna 1 zł dokonywana jest szybkim przelewem (pay-by-link) w celu potwierdzenia tożsamości Klienta.

Poprzez opłatę weryfikacyjną nasza Aplikacja wyklucza fakt podszywania się osób trzecich pod reprezentanta firmy.

Opłata ta jest również potwierdzeniem wyrażenia zgód na weryfikację Klienta w dostępnych bazach informacji kredytowej na podstawie których podejmowana jest decyzja o przyznaniu finansowania.

Opłata weryfikacyjna jest bezzwrotna.

W jaki podpisuję umowę leasingową?

Potwierdzeniem woli zawarcia umowy leasingowej i jej akceptacji przez Klienta jest dokonanie opłat początkowych bezpośrednio z naszej Aplikacji ON-LINE szybkim przelewem (pay-bay-link).

W przypadku odbioru towaru w Puncie Stacjonarnym podpisanie umowy w formie papierowej odbywa się w tymże punkcie bezpośrednio przed wydaniem zakupów.

W przypadku gdy towar dostarczany jest zdalnie, podpisanie umowy odbywa się następnego dnia poprzez złożenie podpisu na papierowej wersji umowy w obecności kuriera.

Kiedy otrzymam zakupy jeśli zapłacę leasingiem?

Niezależnie od sposobu dokonywanych zakupów – Klient otrzyma je tak szybko jakby płacił gotówką.

W punkcie stacjonarnym realizujemy cała procedurę „od ręki“ w 15 minut.

W sklepach internetowych oraz poprzez naszą stronę www.leaselink.pl / WEŹ LEASING TERAZ podpisanie umowy oraz dostawa towaru następuje w ciągu 48 godzin (pod warunkiem dostępności towaru u dostawcy).

Kiedy i w jaki sposób otrzymuję faktury i płacę raty?

Faktury na wszystkie opłaty leasingowe wystawiamy w formie elektronicznej i dostarczamy pocztą e-mail.

Opłaty początkowe fakturowane są w ciągu 10 dni od daty wpływu środków.

Miesięczne opłaty leasingowe wystawiane i przesyłane Klientom są 2 dnia każdego miesiąca z 7 dniowym terminem płatności.

W jaki sposób nastąpi wykup?

Po uiszczeniu ostatniej opłaty leasingowej Klient otrzyma fakturę, której opłacenie potwierdza nabycie leasingowanego urządzenia.

Czy mogę skrócić umowę dokonać wcześniejszego wykupu?

Tak, oczywiście można przy zachowaniu jednak minimalnych okresów leasingu wskazanych ustawowo:

 • sprzęt IT – 18 miesięcy
 • kopiarki, wyposażenie biura, urządzenia gastronomiczne – 24
 • sprzęt fotograficzny – 36 miesięcy
 • telewizory, projektory, technika studyjna – 24 miesięcy
Jak mogę się skontaktować?

Dane kontaktowe znajdują się tutaj.

Dowiedz się jak LeaseLink ułatwi Ci życie


Kontakt z nami
contact us
Skontaktuj się
mail icon link@leaselink.pl