Proces? Narzędzia? ...LUDZIE!

Sensem naszej pracy jest dostarczanie przedsiębiorcom usługi leasingowej w bardzo prosty, przejrzysty i niezwykle szybki sposób.

LeaseLink Sp. z o. o.
Al. Stanów Zjednoczonych 59, 04-028 Warszawa
Wojciech Kazimierski - Prezes Zarządu
Marcin Grodowski - Wiceprezes Zarządu
Jacek Obrocki - Członek Zarządu

leaders@leaselink.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000477046
NIP 5272698282, REGON 146815482

Dążymy do tego, aby doświadczenie klientów korzystających z leasingu było podobne jak przy płatności „szybkim przelewem” (pay‑by‑link).

Nasze podejście do biznesu nacechowane jest typowymi zasadami firm technologicznych (Fintech) opiera się na połączeniu know-how i oprogramowania tak, aby:

  • maksymalnie uprościć procesy i obniżyć koszty działalności
  • przez co oferować usługę tańszą niż dostępne alternatywy na rynku
  • a zyski czerpać poprzez efekt skali a nie jednostkową transakcję/klienta.

Jesteśmy częścią polskiej grupy kapitałowej notowanej na parkiecie głównym Giełdy Papierów Wartościowych.

Pragma FaktoringNaszym inwestorem strategicznym jest PRAGMA FAKTORING S.A. Jesteśmy dumni że nasze zaangażowanie, technologia i know how zostało docenione przez firmę o tak bogatym doświadczeniu w usługach finansowych skierowanych do przedsiębiorców.

Pragma Faktoring oferuje usługi Faktoringowe od 1996 roku zaś od 2007 jest podmiotem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2015 Pragma Faktoring osiągnęła rekordowe przychody o wartości przekraczającej 0,5 MLD PLN zajmując przy tym 6 pozycję pod względem stopy dywidendy na GPW w Warszawie.

Kontakt z nami
contact us
Skontaktuj się
mail icon link@leaselink.pl